Osnovni podaci o ustanovi

Dom zdravlja Zagrebačke županije je zdravstvena ustanova primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite osnovana krajem 2003. godine spajanjem osam domova zdravlja na području Zagrebačke županije. Spajanje je provedeno temeljem Odluke Poglavarstva Zagrebačke županije od 28. siječnja 2003. godine sukladno odredbama čl. 68. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine 121/03). Zbog specifičnosti zemljopisnog smještaja Zagrebačke županije te organizacije poslovanja sjedište Uprave Ustanove nalazi se u Samoboru, Ljudevita Gaja 37.

Osnivač Ustanove je Zagrebačka županija, a prava i dužnosti osnivača obavljaju nadležna tijela Zagrebačke županije.

Ustanovom upravlja Upravno vijeće Doma zdravlja a zastupa je ravnatelj dr.sci. Večeslav Bergman dr. dent. med. specijalist stomatološke protetike.

Posljednji Statut Doma zdravlja Zagrebačke županije donesen je na temelju članka 54. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) i članka 84. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 82/13, 159/13 i 22/14, 100/18 i 125/19) na 26. sjednici Upravnog vijeća Doma zdravlja Zagrebačke županije, održanoj 26. travnja 2019.

Djelatnosti Ustanove sukladne su Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine 121/03, 48/05, 85/06, 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 82/13, 159/13, 22/14, 100/18 i 125/19):

 1. Primarna zdravstvena zaštita:
 • opća/obiteljska medicina,
 • dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna),
 • zdravstvena zaštita žena,
 • zdravstvena zaštita predškolske djece,
 • medicina rada,
 • laboratorijska dijagnostika,
 • patronažna zdravstvena zaštita,
 • sanitetski prijevoz,
 • ljekarnička djelatnost,
 • zdravstvena njega,
 • palijativna skrb bolesnika.
 1. Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita:
 • radiološka i druga dijagnostika (UZV, snimanje zubi),
 • fizikalna medicina i rehabilitacija,
 • dermatologija i venerologija,
 • interna medicina,
 • oftalmologija,
 • ortodoncija,
 • psihijatrija,
 • pulmologija.
Comments are closed.