Objave javnih nadmetanja

Objave javnih nadmetanja pratite na ovim stranicama.

Predmet nabave: Usluga upravljanja sustavom ispisa
Broj objave: 2024/S F02-0003129
Datum objave: 8.4.2024.
Predmet nabave: Usluge osiguranja imovine, vozila, osoba
Broj objave: 2024/S F02-0002996
Datum objave: 1.4.2024.
Predmet nabave: Nabava vozila za potrebe patronaže
Broj objave: 2024/S F02-0001505
Datum objave: 27.2.2024.
Predmet nabave: Usluga zbrinjavanja infektivnog otpada
Broj objave: 2023/S 0F2-0041161
Datum objave: 6.10.2023.
Predmet nabave: Nabava lijekova i medicinskog potrošnog materijala
Broj objave: 2023/S 0F2-0019767
Datum objave: 8.5.2023.
Predmet nabave: Nabava vozila za službu patronaže i njege u kući
Broj objave: 2023/S 0F2-0006122
Datum objave: 13.2.2023.
Predmet nabave: Nabava goriva na benzinskim postajama – motorni benzin i dizelsko gorivo
Broj objave: 2023/S 0F2-0002707
Datum objave: 23.1.2023.
Predmet nabave: Nabava digitalnog RTG uređaja
Broj objave: 2023/S 0F2-0002563
Datum objave: 20.1.2023.
Predmet nabave: Nabava stomatološkog materijala
Broj objave: 2022/S 0F2-0051561
Datum objave: 2.1.2023.
Predmet nabave: Nabava stomatološkog materijala
Broj objave: 2022/S 0F2-0036951
Datum objave: 22.9.2022.
Predmet nabave: Nabava analognog mamografa s opcijom digitalizacije
Broj objave: 2022/S 0F2-0015000
Datum objave: 13.4.2022.
Predmet nabave: Nabava digitalnog RTG uređaja
Broj objave: 2022/S 0F2-0015002
Datum objave: 13.4.2022.
Predmet nabave: Nabava laboratorijskih reagensa i potrošnog materijala
Broj objave: 2022/S 0F2-0010246
Datum objave: 17.3.2022.
Predmet nabave: Nabava vozila za službu patronaže i njege u kući
Broj objave: 2022/S 0F2-0003783
Datum objave: 28.1.2022.
Predmet nabave: Nabava sustava za upravljanje osnovnim sredstvima i inventurom
Broj objave: 2021/S 0F2-0031084
Datum objave: 24.8.2021.
Predmet nabave: Nabava stomatološkog materijala
Broj objave: 2021/S 0F2-0026082
Datum objave: 16.7.2021.
Predmet nabave: Usluge čišćenja prostora Doma zdravlja Zagrebačke županije
Broj objave: 2021/S 0F2-0023321
Datum objave: 24.6.2021.
Predmet nabave: Nabava digitalnog RTG uređaja
Broj objave: 2021/S 0F2-0005847
Datum objave: 11.2.2021.
Predmet nabave: Nabava analognog mamografa s opcijom digitalizacije
Broj objave: 2021/S 0F2-0005861
Datum objave: 11.2.2021.
Predmet nabave: : Nabava vozila za službu patronaže, njege u kući i palijative
Broj objave: 2021/S 0F2-0003805
Datum objave: 28.1.2021.
Predmet nabave: Nabava RTG uređaja
Broj objave: 2020/S 0F2-0003354
Datum objave: 27.1.2020.
Predmet nabave: Nabava goriva na benzinskim postajama – motorni benzin i dizelsko gorivo
Broj objave: 2020/S 0F2-0000004
Datum objave: 3.1.2020.
Predmet nabave: Nabava usluga osiguranja imovine, odgovornosti, osoba i vozila
Broj objave: 2019/S 0F2-0049091
Datum objave: 16.12.2019.
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
Predmet nabave: Nabava usluga osiguranja imovine, odgovornosti, osoba i vozila
Datum objave: 6.12.2019.
Predmet nabave: Nabava usluga zbrinjavanja infektivnog otpada
Broj objave: 2019/S 0F2-0041099
Datum objave: 18.10.2019.
Predmet nabave: Nabava lijekova i medicinskog potrošnog materijala
Broj objave: 2019/S 0F2-0008401
Datum objave: 11.3.2019.
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
Predmet nabave: Nabava lijekova i medicinskog potrošnog materijala
Datum objave: 26.2.2019.
Predmet nabave: Nabava analognog mamografa s opcijom digitalizacije
Broj objave: 2019/S 0F2-0006154
Datum objave: 21.2.2019.
Predmet nabave: Nabava vozila za patronažu
Broj objave: 2019/S 0F2-0001751
Datum objave: 17.1.2019.
Predmet nabave: Nabava stomatološkog materijala
Broj objave: 2018/S 0F2-0036741
Datum objave: 31.12.2018.
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
Predmet nabave: Nabava stomatološkog materijala
Datum objave: 4.12.2018.
Predmet nabave: Javno nadmetanje za prodaju rashodovane dugotrajne imovine
Tekst objave: Javno nadmetanje za prodaju rashodovane dugotrajne imovine

Ispravak teksta javnog nadmetanja za prodaju rashodovane dugotrajne imovine
Datum objave: 09.10.2018.

Predmet nabave: Usluga upravljanja sustavom ispisa
Broj objave: 2018/S 0F2-0013262
Datum objave: 23.5.2018.
Predmet nabave: Nabava digitalnih ortopana
Broj objave: 2018/S 0F2-0006814
Datum objave: 20.3.2018.
Predmet nabave: Nabava vozila za patronažu
Broj objave: 2018/S 0F2-0004740
Datum objave: 26.2.2018.
Predmet nabave: Nabava UZV za internističko kardiološke ambulante
Broj objave: 2018/S 0F2-0004764
Datum objave: 26.2.2018.
Predmet nabave: Nabava analognog RTG uređaja
Broj objave: 2018/S 0F2-0004783
Datum objave: 26.2.2018.
Predmet nabave: Nabava ultrazvuka za radiologiju
Broj objave: 2018/S 0F2-0005311
Datum objave: 5.3.2018.
Predmet nabave: Usluge čišćenja
Broj objave: 2017/S 0F2-0012654
Datum objave: 26.6.2017
Predmet nabave: Mamografi (2 kom)
Broj objave: 2017/S 0F2-0004032
Datum objave: 6.3.2017
Predmet nabave: Ultrazvučni uređaji (II) – pedijatrija Zaprešić, RTG Ivanić Grad
Broj objave: 2017/S 0F2-0003454
Datum objave: 27.2.2017
Predmet nabave: Ultrazvučni uređaji – kardiologija i RTG Velika Gorica
Broj objave: 2017/S 0F2-0002577
Datum objave: 13.2.2017
Predmet nabave: Vozila za patronažu
Broj objave: 2017/S 0F2-0002576
Datum objave: 13.2.2017
Comments are closed.