Javna nabava

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) ne postoje gospodarski subjekti koji na tržištu nude izvođenje radova i/ili poslova, isporuku robe ili pružanje usluga (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju) s kojima Dom zdravlja Zagrebačke županije ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Plan nabave

Objave javnih nadmetanja

Sklopljeni Ugovori

Sukob interesa

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Comments are closed.