Podnošenje zahtjeva za ponovnu uporabu informacija

Ponovna uporaba informacija znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene.

Temeljem odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama podnositelj zahtjeva za ponovnu uporabu mora navesti:

  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
  • ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište,
  • informacije koje želi ponovno upotrijebiti,
  • oblik i način na koji želi primiti sadržaj traženih informacija,
  • svrhu u koju želi ponovno upotrijebiti informacije (komercijalna ili nekomercijalna svrha).

Dom zdravlja Zagrebačke županije dopustiti će, u skladu sa Zakonom, svim podnositeljima zahtjeva ponovnu uporabu informacija pod uvjetom navođenja izvora informacija i navođenja poveznica na izvorne dokumente i informacije koji su objavljeni na internetskoj stranici Doma zdravlja Zagrebačke županije.

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Comments are closed.