Donacije

Sukladno članku 10. stavak 1. točka 8. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15), Dom zdravlja Zagrebačke županije obvezan je na svojim internetskim stranicama objaviti informacije o dodijeljenim bespovratnim sredstvima, sponzorstvima, donacijama ili drugim pomoćima, uključujući popis korisnika i visinu iznosa.

Comments are closed.