Sukob interesa

Temeljem članka 80. stavak 2. točka 1..Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16), Dom zdravlja Zagrebačke županije, Ljudevita Gaja 37, Samobor kao javni naručitelj objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima bi naručitelj  bio u sukobu interesa sukladno članku 76. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16).

Comments are closed.