Plan nabave

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16 i NN 114/22), Odlukom Upravnog vijeća Doma zdravlja Zagrebačke županije, KLASA: 003-06/24-01/01, URBROJ: 238-106-01-24-03 od 3.1.2024.  godine, donesen je

PLAN NABAVE ZA 2024. GODINU

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16 i 114/22), Odlukom Upravnog vijeća Doma zdravlja Zagrebačke županije, KLASA: 003-06/23-01/24, URBROJ: 238-106-01-23-10 od 12.12.2023.  godine, donesene su

III. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2023. GODINU

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16 i 114/22), Odlukom Upravnog vijeća Doma zdravlja Zagrebačke županije, KLASA: 003-06/23-01/16, URBROJ: 238-106-01-23-02 od 13.9.2023.  godine, donesene su

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2023. GODINU

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16 i 114/22), Odlukom Upravnog vijeća Doma zdravlja Zagrebačke županije, KLASA: 003-06/23-01/08, URBROJ: 238-106-01-22-10 od 30.3.2023.  godine, donesene su

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2023. GODINU

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), Odlukom Upravnog vijeća Doma zdravlja Zagrebačke županije, KLASA: 003-06/23-01/02, URBROJ: 238-106-01-23-02 od 16.1.2023.  godine, donesen je

PLAN NABAVE ZA 2023. GODINU

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), Odlukom Upravnog vijeća Doma zdravlja Zagrebačke županije, KLASA: 003-06/22-01/01, URBROJ: 238-106-01-22-07 od 28.1.2022.  godine, donesene su

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2022. GODINU

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), Odlukom Upravnog vijeća Doma zdravlja Zagrebačke županije, KLASA: 003-06/21-01/15, URBROJ: 238-106-01-21-06 od 30.12.2021.  godine, donesen je

PLAN NABAVE ZA 2022. GODINU

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), Odlukom Upravnog vijeća Doma zdravlja Zagrebačke županije, KLASA: 003-06/21-01/11, URBROJ: 238-106-01-21-02 od 10.6.2021.  godine, donesene su

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2021. GODINU

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), Odlukom Upravnog vijeća Doma zdravlja Zagrebačke županije, KLASA: 003-06/21-01/08, URBROJ: 238-106-01-21-08 od 10.6.2021.  godine, donesene su

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2021. GODINU

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), Odlukom Upravnog vijeća Doma zdravlja Zagrebačke županije, KLASA: 003-06/20-01/24, URBROJ: 238-106-01-20-05  od 30.12.2020. godine, donesen je

PLAN NABAVE ZA 2021. GODINU

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), Odlukom Upravnog vijeća Doma zdravlja Zagrebačke županije, KLASA: 003-06/20-01/14, URBROJ: 238-106-01-20-11 od 22.7.2020.  godine, donesene su

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2020. GODINU

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), Odlukom Upravnog vijeća Doma zdravlja Zagrebačke županije, KLASA: 003-06/20-01/03, URBROJ: 238-106-01-20-05 od 27.2.2020.  godine, donesene su

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2020. GODINU

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), Odlukom Upravnog vijeća Doma zdravlja Zagrebačke županije, KLASA: 003-06/19-01/17, URBROJ: 238-106-19-01-24  od 30.12.2019. godine, donesen je

PLAN NABAVE ZA 2020. GODINU

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), Odlukom Upravnog vijeća Doma zdravlja Zagrebačke županije, KLASA: 003-06/19-01/17, URBROJ: 238-106-19-01-24  od 20.11.2019. godine, donesene su

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2019. GODINU

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), Odlukom Upravnog vijeća Doma zdravlja Zagrebačke županije, KLASA: 003-06/19-01/11, URBROJ: 238-106-19-01-01 od 12.7.2019. godine, donesene su

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2019. GODINU

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), Odlukom Upravnog vijeća Doma zdravlja Zagrebačke županije, KLASA: 003-06/18-01/2647, URBROJ: 238-106-01-18-04, donesen je

PLAN NABAVE ZA 2019. GODINU

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), Odlukom Upravnog vijeća Doma zdravlja Zagrebačke županije, KLASA 003-06/18-01/2135 URBROJ: 238-106-18-2135-4, donesene su

III. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2018. GODINU

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), Odlukom Upravnog vijeća Doma zdravlja Zagrebačke županije, KLASA: 003-06/18-01/1397, URBROJ: 238-106-18-1397-4, donesene su

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2018. GODINU

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), Odlukom Upravnog vijeća Doma zdravlja Zagrebačke županije, KLASA: 003-06/18-01/235, URBROJ: 238-106-18-235-3, donesene su

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2018. GODINU

__________________________________

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), Odlukom Upravnog vijeća Doma zdravlja Zagrebačke županije, KLASA: 003-06/17-01/3632, URBROJ: 238-106-17-3632-2, donesen je

PLAN NABAVE ZA 2018. GODINU

Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj: 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14),  Odlukom Upravnog vijeća Doma zdravlja Zagrebačke županije, KLASA: 003-06/17-01/1298-11, URBROJ: 238-106-17-1298-11 donesene su

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2017. GODINU

Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj: 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14),  Odlukom Upravnog vijeća Doma zdravlja Zagrebačke županije, KLASA: 003-06/17-01/284-2, URBROJ: 238-106-17-284-2 donesene su

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2017. GODINU

__________________________________

Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj: 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14),  Odlukom Upravnog vijeća Doma zdravlja Zagrebačke županije, KLASA: 003-06/16-01/3443-7, URBROJ: 238-106-16-3443-7 donesen je

PLAN NABAVE ZA 2017. GODINU

Comments are closed.