Zaprešić

ISPOSTAVAADRESATELEFONRADNO VRIJEME
ZAPREŠIĆPAVLA LONČARA 1,10290 ZAPREŠIĆ3310-022
Voditelj IspostaveVINKO VUČETIĆ, DR.MED.SPEC.RADIOLOG099/6040- 214PON. SRI. PET. 7-15
UTO.ČET. 13-21
AMBULANTAADRESATELEFON
ZaprešićPavla Lončara 1
Opća medicinaKARMEN BALJA3315-919PARNE 13-20.30
NEPARNE 7-14.30
IDA KUPEK – PANDURIĆ3315-919PARNE 7-14.30
NEPARNE 13-20.30
DINKA BLAIĆ3392-807PARNE 13-20.30
NEPARNE 7-14.30
NEVENKA JURIŠIĆ3392-807PARNE 7-14.30
NEPARNE 13-20.30
DAMIR KRČELIĆ4100-743PARNE 7-14.30
NEPARNE 13-20.30
DAVORKA DUKIĆ3310-042PON.SRI. 13-20.30
UTO.ČET. PET.  7-14.30
DIJANA ĆERIMAGIĆ-KRALJEVIĆ3315-034PARNE 13-20.30
NEPARNE 7-14.30
MIROSLAV STRBAD3312-892PARNE 7-14.30 
NEPARNE 13-20.30
StomatološkaŽELJKA RADOŠ3315-908PARNE 7-14.30
NEPARNE 13-20.30
KARLA ŠTRITOF3315-909PON. UTO. SRI. 13.00-20.30.00
ČET. PET. 07.00 – 14.30
HRVOJE BUNTAK3315-909UTO. OD 7-14.30 ČET. 13-20.30
U ZAPREŠIĆU, PAVLA LONČARA 1
PON. 13-20.30
SRI.PET. 7-14.30 RADI U IVANCU, STUBIČKA 74
SONJA IRHA3315-910PARNE 7-14.30
NEPARNE OD 13-20.30
MARTINA TOLJ-BUKOVINA3315-922PARNE 13-20.30
NEPARNE OD 7-14.30
DARIO BOKUN3315-911PARNE 7-14.30
NEPARNE 13-20.30
GinekološkaMILENA EKERT3315-915PARNE 7-14.30
NEPARNE 13-20.30
VESNA MEDJEDOVIĆ-MARČINKO4100-699PO RASPOREDU
PedijatrijskaIVA ŠEPAROVIĆ3315-917PARNE 13-20.30
NEPARNE 7-14.30
BLAŽENKA TOMIĆ-KUMMER3315-918PARNE 7-14.30 
NEPARNE 13-20.30
VENERA ZAHARIJEV3315-917PARNE 7-14.30
NEPARNE 13-20.30
PsihijatarVESNA LECHER-ŠVARC3312-507PON. SRI. PET. 7-14  UTO.ČET. 13-20
OrtodontZRINKA RENDULIĆ3315-911PARNE 13-20.30
NEPARNE 7-14.30
Zubna tehnikaMILENA COHAOD PON. DO PET. RADI 7-11 SATI
DermatologKATKA ZDELAR3315-932PON. SR. 13-20.30
UTO. ČET. PET. 7-14.30
ReumatologANKICA HRSAN3315-913PON. SR. 13-20.30
UTO. ČET. PET. 7-14.30
ORLZORAN LAJTMAN3315-930ČET OD 12.30
InternistMARIJA DESPOT3315-930PON. ČET. 16-20
KATALINIĆ BOŠKOVIĆ JADRANKA3315-930SRI. 16-20
KardilologHORVAT NEVENKA3315-930UTO. 16 -20
Medicina radaJASENKA BRKIĆ3314-062
3315-912
OD PON. DO PET. 7-14 SATI
Fizikalna terapijaFIZIKALNA TERAPIJA3315-923PON.-PET. 7-21 SATI
SUBOTOM 7-12
LaboratorijIVANKA NOVOSEL3398-600
3398-602
PON.- PET. 7-19
SUBOTOM DEŽURSTVO 7-12
RendgenVINKO VUČETIĆ3315-921PON. SRI. PET. 7-15  UTO.ČET. 13-21
LjekarnaNEVENKA NAGLIĆ3310-040PON.-PET. 7-20
IZA 20-07 DEŽURSTVO
SUBOTOM 7-19
IZA 19-7 UJUTRO DEŽURSTVO
NEDJELJOM I BLAGDANIMA 19-7 DEŽURSTVO
HITNA pomoćINES LEONHARD3312-151
DUBRAVKA HRSTO3312-151
SIMONA MASTELIĆ3312-151
DANIJEL LOZAR3312-151
PatronažaTATJANA ŠOŠTARIĆ3315-9077.30-15.30
MARICA BERTOL3315-9077.30-15.30
MORANA DORINKO3315-9077.30-15.30
IVANA RUDOLF3315-9077.30-15.30
BRANKICA ŠIRANOVIĆ3315-9257.30-15.30
KRISTINA SKELIN3315-9257.30-15.30
MIRJANA KUPEK3315-9067.30-15.30
NEVENKA KAMNATNIK3315-9277.30-15.30
NEDA ŠAIĆ3315-9277.30-15.30
RačunovodstvoGORDANA PLANINC3315-9287.00-15.00
CentralaBISERKA KOSEC3310-022
DomariANĐELKO IŠTUK3315-933
JURE PEHAR3315-933
ZVONKO RAKAR3315-933
Glavna sestra ispostaveIRENA CAR ČULJAK3315-902
Brdovec-Prigorje BrdovečkoPavle Beluhana 3
Opća medicinaMIRO BENČIĆ3310-375PON.SRI. 13-20.30
UTO.ČET. PET.  7-14.30
StomatološkaIVANA PLETIKOSA3392-815PON.SRI. 12.30-20.00
UTO.ČET. PET.  7-14.30
ŠenkovecZagrebačka 44
Opća medicinaDUNJA TRAJBAR3396-484PON.SRI. 13-20.30
UTO.ČET. PET.  7-14.30
StomatološkaMARIJA TOMIĆ3315-357PON.SRI. 13-20.30
UTO.ČET. PET.  7-14.30
Prigorje BrdovečkoZagrebačka 23
Opća medicinaANA MAJA PAŽUR3397-273PON.SRI.PET. 7-14.30
UTO.ČET. 13-20.30
StomatološkaSNJEŽANA NOVOSELEC3392-588PARNE 13-20.30
NEPARNE 7-14.30
DubravicaPavle Štosa 34
Opća medicinaBORIS MEDIĆ3399-002NEPARNE 13-20.30
PARNE 7-14.30
StomatološkaTOMICA KLINČIĆ3392-561UTO. 13-20.30
PET.7-14.30
LukaTrg. Sv. Roka
Opća medicinaANA MARIJA BANJAN spec.3393-449PARNE 13-20.30
NEPARNE 7-14.30
Pušća-Donja Pušća
Opća medicinaMARIJANA KOS-BERNARDIĆ3310-335PARNE 13-20.30
NEPARNE 7-14.30
StomatološkaTOMICA KLINČIĆ3356-953PON. 13-20.30
SRI. ČET.7-14.30
Bistra-Donja BistraBistranjska 6
Opća medicinaIRENA RIHTAR3391-708PARNE 7 – 14.30
NEPARNE 13 -20.30
CAR MAMIĆ SILVIJA3390-017PARNE 13-20.30
NEPARNE 7-14.30
StomatološkaJADRANKA ŠPORČIĆ-BARIĆ3354-444PARNE 13-20.30
NEPARNE 7-14.30
IVANA VUČETIĆ3392-253PARNE 7-14.30
NEPARNE 13-20
IvanecStubička cesta 74
Opća medicinaAIDA DELIĆ-SMREKAR3391-475PARNE 7-14.30
NEPARNE 13-20.30
StomatološkaHRVOJE BUNTAK5620-754PON 13-20.30
SRI. PET. 7-14.30
KupljenovoM. Gupca 60
Opća medicinaVLADIMIR ŠINKO3393-639PARNE 7-14.30
NEPARNE 13-20.30
StomatološkaNEVENKA BRCKOVIĆ3312-787PARNE 7-14.30
NEPARNE 13-20.30
Marija GoricaGorička 18a
Opća medicinaKATARINA BADROV3395-014PON. SRI. 13-20.30
UTO. ČET. PET.7-14.30
StomatološkaGORAN BUKOVINA3396-490PON.SRI.13-0.30
UTO.ČET.PET. 7-14.30
Zaprešić SjeverMokrička 54
Opća medicinaZIMAK KAROLINA3355-647PARNE 13-20.30
NEPARNE OD 07-14.30
GinekološkaMATIJEVIĆ ELVIRA3353-303PARNE 13-20.30
NEPARNE OD 07-14.30
StomatološkaŠEBEČIĆ VEDRAN3355-648PARNE 13-20.30
NEPARNE OD 07-14.30
PedijatarVITLOV ĆIRJAK DAVORKA3355-646PARNE 13-20.30
NEPARNE OD 07-14.30
Comments are closed.