Sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik sa 27. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Zagrebačke županije

 


Sukladno članku 12. Zakonu o pravu na pristup informacijama, sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Zagrebačke županije su otvorene za javnost. Obzirom na veličinu prostorije, sjednicama Upravnog vijeća može prisustvovati jedna osoba u ime javnosti (uz prethodnu najavu gđi. Željki Prugovečki na telefon 01/6040-604). Dom zdravlja Zagrebačke županije nije dužan osigurati neposredan uvid u svoj rad kada se radi o pitanjima u kojima se po zakonu javnost mora isključiti, odnosno ako se radi o informacijama za koje postoje ograničena prava na pristup prema odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

Comments are closed.