Podnošenje zahtjeva za pristup informacijama

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se podnijeti:

  • pisanim putem na adresu: Dom zdravlja Zagrebačke županije, Službenik za informiranje, Ljudevita Gaja 37, Samobor
  • elektroničkom poštom na adresu: marko.pecotic@domzdravlja-zgz.hr
  • telefonom na broj: 01/6040-296
  • telefaksom na broj: 01/6040-230

Usmeno postavljeni zahtjevi zaprimati će se na zapisnik ponedjeljkom i utorkom od 8.30 do 10.30 sati, u urudžbenom odjelu Doma zdravlja Zagrebačke županije, Ljudevita Gaja 37, Samobor.

Zahtjev za pristup informacijama obavezno mora sadržavati:

  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
  • ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva,
  • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će tijelo javne vlasti učiniti informaciju dostupnom.

Zahtjev za pristup informacijama

Comments are closed.