Sklopljeni ugovori

Temeljem članka 21. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 90/11, 83/13 i 143/13) Dom zdravlja Zagrebačke županije objavljuje registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.

Registar ugovora Doma zdravlja Zagrebačke županije

————————————————–

Izjava o nepostojanju sukoba interesa prema Zakonu o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 90/2011),

„Temeljem članka 13. st. 9. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 90/2011), objavljujemo da čelnik naručitelja Doma zdravlja Zagrebačke županije, Ulica grada Vukovara 72/5, Zagreba, kao i predsjednik i članovi upravnog ili nadzornog tijela i s njima povezane osobe, u smislu čl. 13. st. 4. Zakona o javnoj nabavi (bračni drug ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik), nisu u sukobu interesa sukladno čl. 13. Zakona o javnoj nabavi te stoga nema gospodarskih subjekata s kojima zdravstvena ustanova kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi, sukladno čl. 13. st. 3. Zakona o javnoj nabavi.“

Izjava o nepostojanju sukoba interesa prema Zakonu o javnoj nabavi

Comments are closed.