Plan nabave

Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj: 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14),  Odlukom Upravnog vijeća Doma zdravlja Zagrebačke županije, KLASA: 003-06/17-01/1298-11, URBROJ: 238-106-17-1298-11 donesene su:

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2017. GODINU

Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj: 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14),  Odlukom Upravnog vijeća Doma zdravlja Zagrebačke županije, KLASA: 003-06/17-01/284-2, URBROJ: 238-106-17-284-2 donesene su:

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2017. GODINU

__________________________________

Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj: 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14),  Odlukom Upravnog vijeća Doma zdravlja Zagrebačke županije, KLASA: 003-06/16-01/3443-7, URBROJ: 238-106-16-3443-7 donesen je:

PLAN NABAVE ZA 2017. GODINU

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj: 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14),  Odlukom Upravnog vijeća Doma zdravlja Zagrebačke županije, KLASA: 003-06/16-01/1525-1, URBROJ: 238-106-16-1525-1 donesene su:

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2016. GODINU

__________________________________

Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj: 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14),  Odlukom Upravnog vijeća Doma zdravlja Zagrebačke županije, KLASA: 003-06/16-01/1262-3, URBROJ: 238-106-16-1262-3 donesene su:

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2016. GODINU

__________________________________

Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj: 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14),  Odlukom Upravnog vijeća Doma zdravlja Zagrebačke županije, KLASA: 003-06/16-01/204-3, URBROJ: 238-106-16-204-3 donesen je:

PLAN NABAVE ZA 2016. GODINU

Comments are closed.