Objave javnih nadmetanja

Objave javnih nadmetanja pratite na ovim stranicama.

Predmet nabave: Usluge čišćenja
Broj objave: 2017/S 0F2-0012654
Datum objave: 26.6.2017

Predmet nabave: Mamografi (2 kom)
Broj objave: 2017/S 0F2-0004032
Datum objave: 6.3.2017

Predmet nabave: Ultrazvučni uređaji (II) – pedijatrija Zaprešić, RTG Ivanić Grad
Broj objave: 2017/S 0F2-0003454
Datum objave: 27.2.2017

Predmet nabave: Ultrazvučni uređaji – kardiologija i RTG Velika Gorica
Broj objave: 2017/S 0F2-0002577
Datum objave: 13.2.2017

Predmet nabave: Vozila za patronažu
Broj objave: 2017/S 0F2-0002576
Datum objave: 13.2.2017

Comments are closed.