Dobro došli

Dom zdravlja Zagrebačke županije je zdravstvena ustanova u kojoj se pruža cjelokupna primarna zdravstvena, specijalistička zdravstvena zaštita i hitna medicinska pomoć – sada Ispostave na području Zagrebačke županije.

Tijekom proteklog vremena Dom zdravlja proširuje djelatnosti i usluge, vrši kontinuirano stručno usavršavanje kadrova i obnavlja medicinsku opremu. Time je postignut visoki stupanj stručnosti i profesionalnosti, a organizacijom, dostupnošću i kvalitetom usluga osigurana je cjelovita medicinska skrb za pacijente na području Zagrebačke županije (oko 330.000).

Zbog specifičnosti smještaja i velikog geografskog područja Zagrebačke županije(na oko 3200 km 2 okružuje Grad Zagreb), organizacije i načina poslovanja, sjedište Ustanove nalazi se u Gradu Zagrebu, Ulica grada Vukovara 72/V.

Svojim korisnicima Dom zdravlja Zagrebačke županije pruža slijedeće usluge :

• Usluge primarne zdravstvene zaštite (opća medicina, patronaža, pedijatrija, ginekologija, Hitna medicinska služba sa sanitetskim prijevozom, laboratorijske usluge, stomatologija, medicina rada)

• Usluge specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite (radiološka i ultrazvučna dijagnostika, interna medicina, oftalmologija, pulmologija, otorinolaringologija, neurologija, psihijatrija, dermatovenerologija, fizikalna medicina i rehabilitacija s fizikalnom terapijom, ortodoncija, te ostale specijalističko – konzultativne ordinacije u ugovornim odnosima s Klinikama u Zagrebu)i

• Usluge specifične zdravstvene zaštite (medicina rada i higijensko epidemiološka služba).

Na našoj stranici moći ćete dobiti sve informacije koje su Vam potrebne. Nastojat ćemo Vas obavještavati o najnovijim događajima unutar Ustanove, novim vrstama usluga, kao i mogućim promjenama vezanim uz reformske promjene sustava zdravstva. Uz zanimljivosti iz medicine kod nas i u svijetu rado bismo naše stranice učinili interaktivnim s Vašim željama, uz uskoro mogućnost direktne komunikacije Vas i nas, posredno putem elektronskog medija. Vaše prijedloge i sugestije sa zahvalnošću očekujemo. Hvala unaprijed.

Comments are closed.